Gode Links


Is bloggen (Danish)
Rådet for Større Badesikkerhed

Youtube om danske vinterbadeklubber

Vinterbaderne i Skive
Svanemøllebugten
Isbjørnen Aalborg
Søens Folk
Sydhavnen

Youtube om andre vinterbadere

Rusland (kræver lyd!)